Airpop, één van de meest milieuvriendelijke isolatiematerialen

SlimFix Deco is een isolatie voor het hellend dak met een milieuvriendelijke airpop® isolatiekern. airpop® (geëxpandeerd polystyreen) bestaat voor 98% uit lucht en is onbeperkt recyclebaar. Het isolatiemateriaal behoort daarmee tot de meest milieuvriendelijke isolatieproducten voor het (na-)isoleren van gebouwen. Door de toepassing van airpop® is SlimFix Deco een uitermate milieuvriendelijke isolatie voor het hellend dak. Uniek is de toevoeging van BioFoam® in de isolatiekern. Dankzij dit biologisch isolatiemateriaal wordt de milieuprestatie van SlimFix Deco zolderisolatie nog verder verbeterd.

BioFoam-inside

De isolatiekern bestaat voor ca. 10% uit het biologisch isolatiemateriaal BioFoam®. BioFoam® is een biobased en C-2-C gecertificeerde isolatie die wordt gemaakt van plantaardige grondstoffen. 

biobased isolatiemateriaal BioFoam

Het gepatenteerde BioFoam® is vergelijkbaar met airpop (geëxpandeerd polystyreen). Het ziet er qua structuur hetzelfde uit en heeft vrijwel dezelfde eigenschappen. Het grote verschil is dat BioFoam® bestaat uit biopolymeren, die gemaakt worden van plantaardige grondstoffen (oneindig materiaal). BioFoam® is hiermee de eerste schuimisolatie dat gemaakt wordt van een biologisch basismateriaal. BioFoam® kan net zoals airpop, 100% hergebruikt worden. Daarnaast is het ook biologisch afbreekbaar.

Lange levensduur

De gemiddelde technische levensduur van de meeste airpop®-bouwproducten bedraagt ca. 75 jaar. Het is een uitermate duurzaam materiaal dat ook na vervulling van haar energiebesparende doel weer als grondstofmateriaal kan worden ingezameld en hergebruikt.

Niet voor niets maakt airpop® onderdeel uit van het DuBo-pakket (Nationaal Pakket Duurzaam Bouwen).

In een onderzoek van XCO2 conisbee Ltd (Insulation for sustainability) zijn diverse isolatiematerialen beoordeeld op duurzaamheid door de invloed op de isolatiewaarde te bepalen van:

  • Waterdampdoorlaatbaarheid
  • Mechanische veroudering
  • Vocht / condensatie
  • Luchtdoorlaatbaarheid

Conclusie van de studie: Kunststofschuimen, zoals airpop®, zijn in alle vier de categorieën vrijwel zonder risico's, en worden daarmee als beste beoordeeld!

Korte terugverdientijd

Toepassing van een goede isolatie voor het hellend dak biedt niet alleen optimaal comfort, maar er hoeft ook minder gestookt te worden. Daardoor zijn minder fossiele brandstoffen nodig, wordt op stookkosten bespaard, vermindert de CO2-uitstoot en wordt geholpen het broeikaseffect tegen te gaan. De energie die tijdens de productiefase van airpop® wordt gebruikt, is dan ook snel terugverdiend. En dat resulteert in een besparing van honderden liters fossiele brandstof.

Gezond binnenmilieu

Sinds enkele jaren wordt veel aandacht gevraagd voor de kwaliteit van de binnenlucht, die in het algemeen slecht is en tot gezondheidsrisico's kan leiden. Belangrijke beïnvloedende factoren kunnen daarbij de emissies van bouwmaterialen zijn. Aangetoond is dat Airpop®geen negatieve invloed heeft op het binnenmilieu. Toegepast als isolatie voor het hellend dak betekent dit dat uw zolder met SlimFix Deco een aangename en gezonde leefruimte wordt.

Recyclebare isolatie hellend dak

airpop® is in tegenstelling tot andere isolatiematerialen een materiaal dat ook daadwerkelijk wordt gerecycled en o.a. ook door IsoBouw wordt hergebruikt in nieuwe producten. Dit betekent een lagere milieubelasting door besparing van grondstoffen en voorkoming van afval.

Beperkte milieubelasting

Voor het bepalen en vergelijken van de milieu-effecten van producten op een objectieve en controleerbare wijze, is in opdracht van het ministerie van VROM de levenscyclusanalyse-methode (LCA) ontwikkeld.

Conclusie van het onderzoek: "airpop® wordt op de meeste, en qua omvang belangrijkste, milieu-effecten het gunstigst beoordeeld."

Op basis van deze LCA's vergelijkt het Nederlands Instituut voor Bouwbiologie (NIBE) isolatiematerialen op het gebied van de milieuprestaties. Ook in deze vergelijkingen komen airpop® isolatieproducten als een van de best scorende materialen naar voren. 

Geen milieubelastend afval

Aan het einde van de levensduur wordt airpop® in zijn geheel hergebruikt. Hetzij als gerecycled materiaal in nieuwe producten of als thermische recycling in afvalverbrandingsinstallaties. Stort van airpop® vindt zelden plaats. Mocht dit toch gebeuren dan nog is airpop® niet belastend voor het milieu. Het is biologisch neutraal, niet toxisch en laat geen schadelijke stoffen na. Aan het storten van airpop® zijn geen extra kosten verbonden.