Technische begrippen

1. Wat is een dampremmende laag?
Een dampremmende laag is bijv. een bitumineuze afdichting op het dakbeschot. Een dergelijke laag zorgt ervoor dat eventueel aanwezige condensvorming aan de koude zijde van een isolatielaag niet afgevoerd kan worden naar buiten toe. Dit kan mogelijk tot vochtproblemen leiden. Voorgaande is een ongewenste dampremmende laag op de verkeerde plaats. Een dampremmende laag (folie) goed aanggebracht dient ervoor om condensproblemen in de constructie te voorkomen.

2. Wat is een gording?
Een gording is een houten balk of ligger horizontaal aangebracht in de kap. Gordingen dienen voor het dragen van de dakhuid (dakbeschot, dakbedekking) en verdere belastingen zoals wind en sneeuw. Gordingen lopen van spant tot spant of van spant tot muur of andere oplegpunten.

3. Wat is een dakbeschot?
Een dakbeschot is een veelal houten betimmering die aan de bovenzijde van de gordingen is aangebracht.

4. Waarom is een goede luchtdichtheid belangrijk?
Een goede luchtdichtheid is belangrijk omdat luchtkieren tot warmteverlies kunnen leiden. Het realiseren van een luchtdichte aansluiting is normaliter een zeer lastige opgave. SlimFix Deco in combinatie met het Deco-profielsysteem lost dit probleem moeiteloos voor u op. Bij SlimFix Deco is het profielsysteem door TNO beoordeeld op de luchtdichtheid. Het TNO rapport kan bij IsoBouw aangevraagd worden.

5. Wat is een RD-waarde?
De RD-waarde of R-Declared-waarde is de warmteweerstand van een materiaal, opgegeven door de fabrikant volgens NEN-EN 13162. Hoe hoger de RD-waarde, hoe beter het isolerende vermogen van het materiaal. Oftewel, hoe beter het materiaal in staat is om in de winter de warmte in uw huis te houden en in de zomer de warmte buiten.

6. Wat is RC-waarde?
De Rc-waarde is de totale warmteweerstand van een constructie, d.w.z. de weerstand van een constructie tegen warmtedoorgang. Hoe hoger de Rc-waarde, hoe beter het isolerende vermogen van de constructie. De Rc-waarde wordt opgebouwd uit de som van alle RD-waarden van alle constructieonderdelen.

7. Wat is EPC?
EPC staat voor Energie Prestatie Coëfficiënt. Deze coëfficiënt geeft de energieprestatie van een (nieuwbouw)woning of utiliteitsgebouw aan. Deze wordt berekend op basis van de gebouweigenschappen, de gebouwgebonden installaties en een gestandaardiseerd bewonersgedrag. Hoe lager deze is, hoe energiezuiniger de woning is.

8. Wat is duurzaam bouwen?
Duurzaam bouwen staat voor het bouwen van woningen en andere projecten waarbij gebruik wordt gemaakt van duurzame, energiebesparende materialen. SlimFix® Deco is het meest duurzame isolatiesysteem in deze toepassing.

9. Wat zijn koudebruggen en hoe kan ik ze voorkomen?
Koudebruggen zijn plaatsen in de constructie waar warmteverlies kan optreden en/of gevaar bestaat voor vochtafzetting door condensatie. Koudebruggen kunnen voorkomen worden door te zorgen dat de isolatie goed op elkaar en constructiedelen aansluit en niet kan verzakken. Daarom is het verstandig om voor SlimFix Deco te kiezen voor het isoleren van uw hellende dak. Bij SlimFix Deco sluiten dankzij de profielen alle onderdelen goed luchtdicht aan waardoor koudebruggen voorkomen worden. IsoBouw heeft een condensatieberekening laten maken. De conclusie van deze berekening is, dat de constructieopbouw met SlimFix Deco bouwfysisch goed is.

10. Wat is EPA?
EPA is een Energieprestatieadvies voor eigenaren en huurders van bestaande woningen om energie te besparen. EPA is dus niets anders dan een maatwerkadvies van een gecertificeerde adviseur over efficiënter energiegebruik in een woning. In een EPA worden bijvoorbeeld maatregelen als dubbelglas, hoogrendementsketels of dakisolatie aangeraden. Daarbij wordt op een rijtje gezet wat die maatregelen kosten, wat ze besparen aan gas en elektra en in hoeveel tijd de investeringen kunnen worden terugverdiend. Het is verstandig om voor een verbouwing, klus of reparatie een EPA te laten uitvoeren. Het EPA wordt gebruikt om het energielabel te bepalen van een woning. De aanwezigheid van dit label is verplicht bij de verkoop van een woning.

11. Hoe worden energieprestatie-coëfficiënten berekend?
De energieprestatie van een object wordt door middel van vaste besparingsmethoden berekend. Zo zijn de berekeningsvoorwaarden van een energieprestatie vastgelegd in NEN-normen. Deze normen voor het berekenen van de energieprestatie komen tot stand in samenspraak met alle betrokken marktpartijen en worden uitgegeven door het Nederlands Normalisatie-Instituut NEN. Voor de bepaling van de energieprestatie bij woningbouw geldt de norm NEN 5128:2004.