Verwerking

1. Wanneer kan ik SlimFix Deco toepassen?
SlimFix Deco is een decoratieve binnenisolatie voor het renoveren of na-isoleren van hellende daken. SlimFix Deco kan worden geplaatst tussen gordingen met een minimale hoogte van 90 mm tot een maximale gordingafstand van 1,6 meter. SlimFix Deco is toepasbaar bij ongeïsoleerde, waterdichte daken zonder dampremmende laag, bekleed met een schubvormige ventilerende dakbedekking (zoals pannen en leien).

2. Moet ik een dakbeschot hebben om met SlimFix Deco te kunnen na-isoleren?
SlimFix Deco is alleen toepasbaar bij daken met een dakbeschot. Voor daken zonder dakbeschot raden wij u aan contact op te nemen met een specialist.

3. Kan een reeds geïsoleerd dak voorzien worden van SlimFix Deco?
Als er onder een bestaande isolatielaag een extra laag aangebracht wordt met daartussen een luchtlaagje dan kan het gebeuren dat er vochtproblemen ontstaan. Warme lucht die van binnen komt condenseert aan de koude zijde van de dakconstructie. Daar wordt deze condens normaliter door ventilatie of verdamping weer afgevoerd naar buiten toe. Als er echter nog een isolatielaag extra is, dan kan het gebeuren dat de warme lucht condenseert op een plaats waar het niet gewenst is. De soort en de staat van die extra isolatielaag kunnen door ons niet beoordeeld worden, en dus ook niet of er hierdoor schade kan onstaan. Wilt u toch uw reeds geïsoleerde woning na-isoleren, dan raden wij u aan dit bouwfysisch te laten beoordelen door een specialist.

4. Kan ik SlimFix Deco ook toepassen bij platte daken?
Platte daken zijn altijd voorzien van een waterdichte dampdichte afwerking en kunnen derhalve niet worden nageïsoleerd met SlimFix Deco.

5. Kan ik SlimFix Deco buiten opslaan?
Zolang SlimFix Deco voorzien is van de originele verpakking kunnen de platen buiten opgeslagen worden. De stapels zijn op een speciale wijze voorzien van een folie zodat er geen vocht kan binnendringen door regen. De stapels wel vrijhouden van de grond. Advies is om niet beschermde isolatieplaten vóór verwerking droog en schoon op te slaan.

6. Kan ik SlimFix Deco gemakkelijk op de zolder krijgen?
De isolatieplaten zijn licht van gewicht. De afmeting is dusdanig dat de platen gemakkelijk getransporteerd kunnen worden in een woning. Voor extra kleine ruimtes of smalle trapgaten kan SlimFix® Deco ook in een breedte van 510 mm geleverd worden.

7. Hoe kunnen de SlimFix Deco isolatieplaten het beste geplaatst worden?
Voor verwerkingsadviezen kunt u de montagehandleiding raadplegen.

8. Heb ik bij de verwerking van SlimFix Deco speciaal gereedschap nodig?
Bij de verwerking van SlimFix Deco kunt u gebruik maken van de gangbare gereedschappen zoals bijvoorbeeld een handzaag en een schroefboormachine.

9. Is de SlimFix Deco makkelijk op maat te maken?
Met een handzaag is SlimFix Deco eenvoudig op maat te maken. Bij grote projecten kan SlimFix Deco op specificatielengte worden geleverd.

10. Op welke lengte moeten de SlimFix Deco elementen gezaagd worden?
Bepalend voor de lengte is de afstand tussen 2 gordingen. Voor een soepele montage kunnen de elementen beter iets korter worden afgezaagd. De formule hiervoor is: de afstand tussen 2 gordingen minus 2,5 cm. De platen worden door de flexibele flapjes in de profielen geklemd, zodat deze niet naar beneden vallen en u de handen vrij heeft voor de volgende handeling.

11. Kunnen de SlimFix Deco platen direct tegen het dakbeschot worden geplaatst?
Indien u een luchtlaagje van min. 15 mm tussen het dakbeschot en het SlimFix Deco paneel overlaat dan is de totale isolerende werking van uw dakconstructie iets hoger dan wanneer u dit niet zou doen (mits de constructie luchtdicht is afgewerkt en de luchtlaag alleen stilstaande lucht bevat). IsoBouw adviseert daarom minimaal 15 mm ruimte over te laten onder het dakbeschot.

12. Kan ik beter van buitenaf of van binnenuit isoleren?
SlimFix Deco is bedoeld voor het aan de binnenzijde isoleren van uw hellende dak. Dit is de goedkoopste oplossing om uw dak zelf te isoleren. IsoBouw levert echter ook platen voor het isoleren aan de buitenzijde. Hierbij moeten de pannen worden verwijderd. Vervolgens kunnen isolatiepanelen op het bestaande dakbeschot worden gelegd (SlimFix® Reno+) of direct op de gordingen (SlimFix). Deze elementen zijn al voorzien van houten tengels. Op deze tengels worden de panlatten bevestigd en daarop kunnen weer de dakpannen worden teruggelegd. Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.isobouw.nl/hellenddak.

13. Hoe krijg ik mijn dakdoorvoer luchtdicht aangesloten als ik gebruik maak van SlimFix Deco?
Voor het luchtdicht aansluiten van dakdoorvoeren zijn er verschillende hulpmaterialen op de markt. Voor de oplossing die het best past bij uw situatie verwijzen wij naar Ubbink, www.ubbink.nl. of vraag ernaar bij de bouwmaterialenhandelaar.

14. Vallen de platen tijdens het verwerken naar beneden als ik ze nog niet met het profiel heb vastgeklikt?
Nee, de isolatieplaten klemmen zich bij het plaatsen tussen de profielen. Hierin bevinden zich ook weerhaakjes waardoor de isolatieplaten niet naar beneden vallen. Ook niet als het afdekprofieltje nog niet is geplaatst. Dit heeft als voordeel dat u tijdens de verwerking altijd beide handen vrij heeft voor de volgende handeling. Het betekent ook dat de verwerking gemakkelijk door één persoon gedaan kan worden.

15. Hoe kan ik condensatieproblemen voorkomen?
Condensatie kan optreden als er koudebruggen in de constructie aanwezig zijn waar warmte kan weglekken. Bij SlimFix Deco sluiten dankzij de profielen alle onderdelen goed luchtdicht aan waardoor koudebruggen voorkomen worden. IsoBouw heeft een condensatieberekening laten maken. De conclusie van deze berekening is, dat de constructie-opbouw met SlimFix Deco bouwfysisch goed is. Met SlimFix Deco voorkomt u dus automatisch eventuele condensatieproblemen, mits u de montagehandleiding in acht neemt.

16. De isolatieplaten sluiten niet volledig aan tegen de gording. Leidt dit tot warmteverlies?
Dankzij de gepatenteerde profielen wordt de constructie luchtdicht afgesloten. Het feit dat de isolatie niet volledig aansluit op de gording leidt bij SlimFix Deco niet tot warmteverlies omdat de profielen de lucht opsluiten. Er is dus sprake van stilstaande lucht die tevens een isolerende werking heeft.